آمریکا نماد ابزار کردن حقوق بشر است.

دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی  و نماینده مردم سرخش و فریمان در مجلس شورای اسلامی در دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی…
بیش تر بخوانید
فهرست