اساس حقوق بشر آمریکایی قلدری و منفعت طلبی است.

مشاور وزیر امور خارجه گفت: حقوق بشر آمریکایی براساس منفعت طلبی و زیاده خواهی آمریکا بنا شده است. حسین شیخ الاسلام در دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر…
بیش تر بخوانید

حقوق بشر ابداع آمریکا برای فریب مردم بوده است

حجت الاسلام نصر الله پژمانفر عصر پنج شنبه در دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر مقام معظم رهبری اظهار کرد:بعد از استقلال آمریکا واژه های جدیدی برای مقاصد…
بیش تر بخوانید

امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار حوزه علمیه خراسان:افشای چهره مدعیان دروغین حقوق بشر

امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار حوزه علمیه خراسان:افشای چهره مدعیان دروغین حقوق بشر/هماهنگی و همکاری حوزه علمیه خراسان در برپایی دومین نشست تخصصی حقوق…
بیش تر بخوانید

دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت: مقام معظم رهبری روز چهارشنبه دوم خرداد 1397 در دیدار با کارگزاران نظام، در ارزیابی عملکرد سازمان…
بیش تر بخوانید
فهرست