سکولاریسم مبنای حقوق بشر غرب است

محسن پاک آیین پنجشنبه شب در نشست تخصصی ‘حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب’ که از طرف سازمان جوانان حقوق بشر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد افزود:…
بیش تر بخوانید
فهرست