نقض حقوق بشر توسط آمریکا باید در دستور کار جبهه انقلاب اسلامی قرار گیرد

بیانیه دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب که توسط امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران قرائت شد به این شرح است:…
بیش تر بخوانید

اساس حقوق بشر آمریکایی قلدری و منفعت طلبی است.

مشاور وزیر امور خارجه گفت: حقوق بشر آمریکایی براساس منفعت طلبی و زیاده خواهی آمریکا بنا شده است. حسین شیخ الاسلام در دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر…
بیش تر بخوانید

سکولاریسم مبنای حقوق بشر غرب است

محسن پاک آیین پنجشنبه شب در نشست تخصصی ‘حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب’ که از طرف سازمان جوانان حقوق بشر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد افزود:…
بیش تر بخوانید
فهرست