محورهای مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی

 

الف حقوق بشر آمریکایی و حق آزادی عقیده و بیان           ب – حقوق بشر آمریکایی و حقوق خانواده

1-   در حوزه آزادی عقاید                                                               1-  آمریکا و حقوق زنان   

2-   در حوزه آزادی بیان                                                               2-  آمریکا و حقوق کودکان

پ  حقوق بشر آمریکایی و حق بر حیات و امنیت

1- تروریسم دولتی آمریکا و ترور شخصیت های جهان اسلام                  2- تهدید علیه امنیت فردی و اجتماعی در جهان و غرب آسیا

3-  در حوزه مالکیت                                                                    4-  در حوزه برابری

5- تهدید علیه امنیت فردی و اجتماعی در جهان و غرب آسیا                 6-  نقش رسانه های آمریکایی در گسترش خشونت علیه بشر

7- نقش آمریکا در ایجاد گروه های تروریستی و حمایت از آنها               8- نقش دولت آمریکا در جنگ افروزی و کشتار غیر نظامیان در جهان

9- نقض قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر در ترور شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان

10- اقدامات ضد حقوق بشر آمریکا در مورد زندانیان . زندان های گوانتانامو و ابو غریب

ت حقوق بشر آمریکایی و حق تعیین سرنوشت

1-   اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در سطح جهان، درون آمریکا و نسبت به ملت ایران

2-   اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی  و اشغال فلسطین

3-   دخالت در انتخابات و سرنوشت سیاسی کشورها

ث – رفتار شناسی حقوق بشر آمریکایی

1-  از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی                                         2-   از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

3-  از دیدگاه اندیشمندان غربی                                                      4-   از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

5-  مبانی حقوق بشر آمریکایی                                                       6-  باز شناسی نقش آمریکا در اسلاموفوبیا

7-  پیمان شکنی آمریکا نسبت به معاهدات بین المللی                         8-  نقش حقوق بشر آمریکایی در افول آمریکا

 

فهرست