محورهای مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی

 

الف حقوق بشر آمریکایی و حق آزادی عقیده و بیان           ب – حقوق بشر آمریکایی و حقوق خانواده

۱-   در حوزه آزادی عقاید                                                               ۱-  آمریکا و حقوق زنان   

۲-   در حوزه آزادی بیان                                                               ۲-  آمریکا و حقوق کودکان

پ  حقوق بشر آمریکایی و حق بر حیات و امنیت

۱- تروریسم دولتی آمریکا و ترور شخصیت های جهان اسلام                  ۲- تهدید علیه امنیت فردی و اجتماعی در جهان و غرب آسیا

۳-  در حوزه مالکیت                                                                    ۴-  در حوزه برابری

۵- تهدید علیه امنیت فردی و اجتماعی در جهان و غرب آسیا                 ۶-  نقش رسانه های آمریکایی در گسترش خشونت علیه بشر

۷- نقش آمریکا در ایجاد گروه های تروریستی و حمایت از آنها               ۸- نقش دولت آمریکا در جنگ افروزی و کشتار غیر نظامیان در جهان

۹- نقض قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر در ترور شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان

۱۰- اقدامات ضد حقوق بشر آمریکا در مورد زندانیان . زندان های گوانتانامو و ابو غریب

ت حقوق بشر آمریکایی و حق تعیین سرنوشت

۱-   اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در سطح جهان، درون آمریکا و نسبت به ملت ایران

۲-   اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی  و اشغال فلسطین

۳-   دخالت در انتخابات و سرنوشت سیاسی کشورها

ث – رفتار شناسی حقوق بشر آمریکایی

۱-  از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی                                         ۲-   از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

۳-  از دیدگاه اندیشمندان غربی                                                      ۴-   از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

۵-  مبانی حقوق بشر آمریکایی                                                       ۶-  باز شناسی نقش آمریکا در اسلاموفوبیا

۷-  پیمان شکنی آمریکا نسبت به معاهدات بین المللی                         ۸-  نقش حقوق بشر آمریکایی در افول آمریکا

 

فهرست