محورهای مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی

 

۱- آمریکا و نقض حقوق بشر

الف- آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح داخلی                    ب- آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح منطقه‌ای

آمریکا و نقض حق بر حیات و امنیت

آمریکا و نقض حق بر برابری                                                                            آمریکا و نقض حقوق بشر در افغانستان

آمریکا و نقض حق بر تأمین اجتماعی                                                                    آمریکا و نقض حقوق بشر در عراق

آمریکا و نقض حق بر آزادی عقیده و بیان                                                             آمریکا و نقض حقوق بشر در سوریه

آمریکا و نقض حق بر آزادی تجمع و راهپیمایی                                                        آمریکا و نقض حقوق بشر در یمن

آمریکا و نقض حقوق کودکان                                                                             آمریکا و نقض حقوق بشر در فلسطین

آمریکا و نقض حقوق زنان                                                                                آمریکا و نقض حقوق بشر در ایران

آمریکا و نقض حقوق مهاجرین

آمریکا و نقض حقوق اقلیت‌ها

آمریکا و نقض حقوق بومیان

 

ج- آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی

آمریکا و نقض حقوق بشر در اوکراین                                             آمریکا و نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین

آمریکا و نقض حقوق بشر در آفریقا                                                آمریکا و نقض حقوق بشر در مبارزه با تروریسم

آمریکا و نقض حقوق محیط زیست

 

۲- مقابله با حقوق بشر آمریکایی

 

الف- مقابله نظری با حقوق بشر آمریکایی                ب- مقابله ساختاری با حقوق بشر آمریکایی

بازخوانی ویژگی‌های حقوق بشر آمریکایی                                          نقش سازمان‌های غیردولتی و فعالان سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و رسانه‌ای

حقوق بشر اسلامی در مقابل حقوق بشر آمریکایی                                 دادگاه‌های منطقه‌ای آمریکایی و اروپایی و مقابله با حقوق بشر آمریکایی

همگرایی مسلمانان در مقابله با حقوق بشر آمریکایی                               دادگاه‌های بین‌المللی و مقابله با حقوق بشر آمریکایی

اعتقاد به موعود دادگستر جهان در مقابله با حقوق بشر آمریکایی                سازمان ملل متحد و مقابله با حقوق بشر آمریکایی

                                         سازمان کنفرانس اسلامی و مقابله با حقوق بشر آمریکایی

فهرست